• Hrvatski
    • Njemački

Informacije o trgovanju

UpCFDs – Potvrda računa

Dobro došli u UpCFDs. Vaš novi trgovački račun je spreman za rad, a vi ćete se otisnuti na put pravog trgovca i investitora. Čestitamo na toj odluci i zaželjeli bismo vam obilje uspjeha na platformi za trgovanje!

Da bismo zaštitili vašu financijsku sigurnost i ispunili naše zakonske obaveze kao brokera, moramo potvrditi vaš trgovački račun. Taj postupak je jednostavan i od vas se traži tek nekoliko dokumenata. Čim primimo vaše dokumente, možemo potvrditi vaš trgovački račun i možete početi trgovati.

Možete se odlučiti da dokumente dostavite kao skenirane. U tom slučaju toplo preporučujemo da koristite sljedeće postavke:

– 200 dpi
– sivi tonovi (ne u boji)
– format zapisa neka bude JPEG
– razlučivost postavite na 24 bita

Čim fotografirate svoje dokumente svojim mobilnim uređajem tipa iPhone, iPad ili Android, možete nam ih prenijeti kako bismo ih provjerili.

Da biste prenijeli svoje dokumente unutar svojeg Web Trader računa, idite na: Kartica Opcije > Potvrda računa.

Za prijenos preko mobilnog uređaja idite na: Pomoć i podrška > Nova tema > Prenošenje datoteke.

Budući da ste novi trgovac, obavezno morate ispuniti Procjenu prikladnosti. To je 2. korak postupka registracije. To je tek jednostavni online upitnik kojim utvrđujemo koliko imate iskustva u trgovanju, trgovačke aktivnosti i druga financijska znanja.

Dostavite nam sljedeće:

Službeni državni identifikacijski dokument s fotografijom

Na vašem službenom identifikacijskom dokumentu mora se jasno vidjeti:

* Vaše ime i prezime
* Datum rođenja.
* Valjan rok valjanosti.

Predlažemo Vam da koristite ili svoju putovnicu ili vozačku dozvolu. Ime na vašem identifikacijskom dokumentu mora potpuno odgovarati imenu koje ste naveli na svojoj prijavi za UpCFDs račun.

Dokaz vaše adrese

Osim toga, treba nam i dokaz vaše adrese stanovanja. Ta adresa mora potpuno odgovarati adresi koju ste naveli na svojoj prijavi za UpCFDs račun. Prihvatljivi dokazi adrese su:

* račun za neku od komunalnih usluga (voda, struja, telefon)
* izvod iz banke, najam prostora ili ugovor o hipotekarnom kreditu

Imajte na umu: Računi za komunalne usluge ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. Na računu ili nekom drugom dokumentu kojeg nam prenesete moraju jasno biti vidljivi vaše ime i adresa i naziv kompanije koja je dokument izdala.

Započnite svoju karijeru trgovanja s brendom UpCFDs