• Hrvatski
    • Njemački

Informacije o trgovanju

Kontrola rizika i vrste naloga

Kupnja i prodaja po tržišnim cijenama

Ovdje na platformi UpCFDs povezujemo vas s najvećim svjetskim financijskim tržištima, a nudimo i više od tisuću premijskih CFD instrumenata kojima se može trgovati. Svi instrumenti koje nudimo dostupni su po trenutnim tržišnim cijenama, a također se ažuriraju u stvarnom vremenu. Skup alata za upravljanje rizikom koji su vam dostupni ovdje na UpCFDs tu je da vam pomogne da uspijete kao trgovac.

Stop Loss Order (Maximum Loss)

Moćni alat za upravljanje rizikom je Stop Loss Order. Ova značajka omogućuje vam da postavite tržišnu cijenu na našoj trgovinskoj platformi tamo gdje želite da platforma zatvori nalog ako trgovanje ne ide u dobrom smjeru. Stop Loss važan je u uvjetima nestabilnosti tržišta, a mnogi trgovci valutama i kriptovalutama koriste ga s dobrim učinkom.

Značajku Stop Loss Order možete koristiti na više otvorenih trgovanja, ali imajte na umu da će se, ako dođe do naglog pomaka na tržištu i ako cijene padnu ispod tržišne cijene Stop Lossa na koju ste ga postavili, Stop Loss zatvoriti, ali po nešto nižoj cijeni nego što ste očekivali.

Mnogi trgovci ovdje na platformi UpCFDs odlučuju se koristiti Stop Loss Order u svim tržišnim uvjetima. Također ga često primjenjuju na imovinu koja dobiva na vrijednosti, kao i na imovinu koja će vjerojatno pasti na vrijednosti.

Take Profit Order

Nalog Take Profit vrlo je čest među trgovcima ovdje na platformi UpCFDs, jer vam omogućuje da uputite našu trgovinsku platformu da automatski zatvara profitabilna trgovanja. Zašto biste to učinili? Zato jer ako se tržište okrene na lošije, vaša bi zarada mogla biti izbrisana. Zbog toga je Take Profit Order važan alat za upravljanje rizikom.

Nalozi Stop Loss i Take Profit ključni su alati za upravljanje rizikom. Imajte na umu da u vrijeme ekstremne volatilnosti imovina za koju ste postavili nalog možda neće moći biti aktivirana po točnoj tržišnoj cijeni. To je poznato kao negativno odstupanje.

Započnite svoju karijeru trgovanja s brendom UpCFDs