• Hrvatski
    • Njemački

Pojmovnik

Upotrijebite naš Financijski pojmovnik kako biste pronašli značenje osnovnih trgovačkih pojmova i dobili kratka, prikladna objašnjenja CFD-a i tržišne terminologije.

a

Pravna osoba koja brokeru dovodi nove potencijalne klijente za naknadu.

Financijski stručnjak koji ima stručnost u procjeni mogućnosti ulaganja i sastavlja kupnju, prodaju i držanje preporuka za klijente.

Arbitraža je kupnja i prodaja imovine kako bi se profitiralo od razlike u cijeni imovine između tržišta.

Cijena po kojoj ulagatelj može kupiti imovinu na financijskim tržištima. Tražena cijena dio je formule koja se koristi za izračunavanje razine isteka instrumenta.

Prosječni stvarni raspon (ATR) pokazatelj je tehničke analize koji mjeri volatilnost tržišta razlaganjem cjelokupnog raspona cijene imovine za to razdoblje.

b

Bankovna stopa je kamatna stopa po kojoj nacionalna središnja banka posuđuje novac domaćim bankama, često u obliku vrlo kratkoročnih zajmova. Upravljanje bankarskom stopom je metoda kojom središnje banke utječu na gospodarsku aktivnost. Niže stope banaka mogu pomoći u širenju gospodarstva snižavanjem troškova sredstava za zajmoprimce, a više stope banaka pomažu upravljanje gospodarstvom kada je inflacija veća od željene.

Bollinger Band® alat je za tehničku analizu definiran skupom crta ucrtanih dvije standardne devijacije (pozitivne i negativne) od jednostavnog pomičnog prosjeka (SMA) cijene vrijednosnog papira, karakterizirajući cijene i nestabilnost tijekom vremena.

Bruto domaći proizvod (BDP) ukupna je novčana ili tržišna vrijednost svih gotovih proizvoda i usluga proizvedenih unutar granica neke države u određenom vremenskom razdoblju. Kao široko mjerilo ukupne domaće proizvodnje, funkcionira kao sveobuhvatan pokazatelj ekonomskog zdravlja zemlje.

Budućnosnice ili futures – nazivaju se i terminskim ugovorima – omogućuju trgovcima da si fiksiraju cijenu osnovne imovine ili robe. Ovi ugovori imaju datum isteka, a njima se određuju cijene koje su unaprijed poznate. Budućnosnice se identificiraju prema mjesecu isteka.

Opisuje tržište na kojem je malo prodavatelja, a mnogo kupaca. Bikovsko tržište javlja se zbog rasta cijena, a ponekad je povezano s povjerenjem ulagatelja.

Nalog za kupnju s limitom je nalog za kupnju imovine po određenoj cijeni, koja trgovcima omogućuje kontrolu nad iznosom koji plaćaju.

c

Kabel je izraz koji se koristi među trgovcima devizama koji se odnosi na tečaj između američkog dolara (USD) i britanske funte sterlinga (GBP).

CAC 40 je francuski burzovni indeks koji prati 40 najvećih francuskih dionica na temelju tržišne kapitalizacije Euronext Paris.

Grafikon svijeća stil je financijskog grafikona koji se koristi za opisivanje kretanja cijena imovine. Ovi su grafikoni korisni pri trgovanju jer pokazuju četiri cjenovne točke (otvaranje, zatvaranje, visoke i niske) tijekom razdoblja koje trgovac navede

Carry trgovina na forexu uključuje trgovca koji pokušava zaraditi na razlici u kamatnim stopama – poznatoj kao razlika u kamatnim stopama – između dviju valuta u forex paru.

Ugovor o razlici je vrsta izvedenog instrumenta koji omogućuje klijentu izloženost pozicije promjeni vrijednosti temeljne imovine. Omogućuje trgovcima da iskoriste svoj kapital i pruža sve prednosti trgovanja osnovnom imovinom, a da je zapravo ne posjeduju.

d

DAX – također poznat i kao Deutscher Aktien Index – dionički je indeks koji predstavlja 30 najvećih i najlikvidnijih njemačkih tvrtki kojima se trguje na Frankfurtskoj burzi.

Diverzifikacija je strategija upravljanja rizicima koja se zasniva na raznovrsnost ulaganja unutar portfelja. Diverzificirani portfelj sadrži kombinaciju različitih vrsta imovine, čime se nastoji ograničiti izloženost bilo kojoj pojedinačnoj imovini ili riziku.

Dnevni trgovac je trgovac koji izvršava veliku količinu kratkih i dugih poslova kako bi kapitalizirao unutardnevne promjene cijena. Dnevno trgovanje podrazumijeva značajno izražene rizike i neizvjesnost.

Razlika između cijene koštanja i prodajne cijene, kada je prodajna cijena veća od cijene koštanja.

Donchian kanali su tri linije generirane izračunavanjem pokretnog prosjeka koji daju pokazatelj određen gornjim i donjim rasponima oko središnjeg ili medijalnog pojasa. Gornji opseg označava najvišu cijenu vrijednosnog papira tijekom N razdoblja, dok donji opseg označava najnižu cijenu vrijednosnog papira tijekom N razdoblja. Područje između gornjeg i donjeg raspona predstavlja Donchian kanal.

Sredstva dostupna za trgovanje (nevezana ni za jednu poziciju još).

Dow Jonesov industrijski prosjek (DJIA) je indeks koji prati 30 velikih javnih trgovačkih društava prvorazredne likvidnosti i pouzdanosti (tzv. Blue chip dionice) koje kotiraju na burzi u New Yorku (NYSE) i NASDAQ-u.

Pozicija koja dobiva na vrijednosti ako se cijena na tržištu poveća. Ova se pozicija obično zauzima kada je očekivanje da će tržište porasti.

e

Europska središnja banka (ECB) središnja je banka odgovorna za monetarnu politiku zemalja članica Europske unije (EU) koje su usvojile euro kao svoju valutu. Ova skupina država poznata je i kao eurozona i trenutno broji 19 članica. Glavni je cilj ECB-a održati stabilnost cijena u eurozoni, pomažući tako očuvati kupovnu moć eura.

Statistički podaci koje objavljuje službeno tijelo, a iz kojih se mogu pratiti gospodarski rast i stabilnost. Uobičajeni pokazatelji uključuju NFP (nepoljoprivredne plaće), BDP (bruto domaći proizvod), monetarna kretanja itd.

Eksponencijalni pomični prosjek (EMA) vrsta je pomičnog prosjeka (MA) koja daje veći ponder i značaj najnovijim parovima podataka. Eksponencijalno ponderirani pomični prosjek značajnije je osjetljiv na novije promjene cijena nego jednostavni pomični prosjek (SMA) koji na svako opažanje u tom razdoblju primjenjuje jednaki ponder.

EPS, odnosno Earnings Per Share, iznos je zarade po dionici, neto dobit tvrtke podijeljena s brojem redovnih dionica koje su u opticaju. EPS je pokazatelj koji govori koliko novca tvrtka zaradi za svaku dionicu i često se koristi kao mjera dobiti poduzeća.

f

Sustav federalnih rezervi (FRS) središnja je banka SAD-a. Fed, kako ga se uobičajeno naziva, regulira američki monetarni i financijski sustav.

Fibonaccijeve retrakcije popularan su alat kojeg trgovci mogu koristiti za crtanje linija podrške, prepoznavanje razina otpora, postavljanje stop-loss naloga i postavljanje ciljanih cijena.

Forex (FX) je tržište na kojem se trguje raznim nacionalnim valutama. Forex tržište je najveće, najlikvidnije tržište na svijetu, s tisućama milijardi dolara koje svakodnevno mijenjaju vlasnika. Forex ne postoji kao središnje mjesto, to je cijelo tržište koje se sastoji od elektronički povezanih banaka, brokera, institucija i pojedinačnih trgovaca

Fond kojim se trguje na burzi (ETF) je košarica vrijednosnih papira kojima se trguje na burzi, baš poput dionica. ETF-ovi mogu sadržavati sve vrste ulaganja, uključujući dionice, sirovine ili obveznice. Neki nude samo imovine u SAD-u, dok su drugi međunarodni.

FTSE 100 uključuje najvećih 100 trgovačkih društava koje kotiraju na Londonskoj burzi (LSE) i predstavlja oko 80 % ukupne tržišne kapitalizacije burze. FTSE 100 indeks ponderiran je tržišnom kapitalizacijom.

Metoda procjene vrijednosnog papira pomoću ekonomskih, financijskih i dodatnih faktora. Cilj je analizirati sve faktore koji mogu utjecati na vrijednosni papir, kao što su ukupno ekonomsko stanje, industrijsko okruženje i faktori koji su specifični za analizirano društvo.

Makroekonomski faktori za koje se općenito smatra da čine relativnu vrijednost valute. Među njima su inflacija, rast, trgovinska bilanca, državni deficit i kamatne stope.

g

Gannove lepeze oblik su tehničke analize koja se temelji na koncpetu da je tržište geometrijske i ciklične prirode. Gannove lepeze sastoje se od niza linija nazvanih Gannovi kutovi. Ti se kutovi postavljaju preko grafikona cijena kako bi se pokazala potencijalna razina podrške i otpora. Slika koja se tako dobije trebala bi pomoći tehničkim analitičarima u predviđanju promjena cijena.

Uzorak glave i ramena je fenomen pojave na grafikonu koji nalikuje liniji baze s tri vrha, pri čemu su vanjska dva slične visine i niži su od središnjeg. U tehničkoj analizi obrazac glave i ramena opisuje specifičnu formaciju grafikona koja predviđa preokret trenda iz optimizma (bullish) u pesimizam (bearish).

Vrsta načina obrade limit naloga koji podrazumijeva da je nalog aktivan dokle god se ili ne izvrši ili otkaže. Za razliku od dnevnog naloga, GTC nalog može ostati aktivan neograničen broj sesija trgovanja.

Grafikon je grafički prikaz kretanja cijena imovine

h

Pozicija ili više povezanih pozicija kojima se smanjuje rizik vaše primarne pozicije.

I

Nalog If Done zapravo se sastoji od dva naloga: primarnog naloga koji će se izvršiti čim to dopuštaju tržišni uvjeti i sekundarnog naloga koji će se aktivirati samo ako se izvrši prvi nalog.

Temeljna imovina koristi se u trgovini izvedenicama da bi se opisala imovina čija se cijena može izvesti iz druge imovine. Izvedenice se zamjenjuju za gotovinu i stoga ne zahtijevaju zamjenu fizičke imovine. Temeljna imovina odnosi se na ugovor zasnovan na cijeni te imovine, ali bez potrebe za zamjenom ili čak vlasništvom. Cijena za koju će market maker prodati osnovnu valutu.

Indeks mjeri kretanje cijene košarice vrijednosnih papira namijenjenih repliciranju određenog područja tržišta, kao što je Standard & Poor’s 500.

Indeks Nasdaq 100 košarica je 100 najvećih američkih tvrtki s kojima se najviše trguje i kotiraju na burzi Nasdaq. Indeks uključuje tvrtke iz različitih industrija, osim iz financijske, poput poslovnih i investicijskih banaka. Ti nefinancijski sektori uključuju maloprodaju, biotehnologiju, industriju, tehnologiju, zdravstvo i druge.

Indeks potrošačkih cijena (CPI) mjera je koja promatra ponderirani prosjek cijena košarice roba i usluga široke potrošnje, poput prijevoza, hrane i medicinske skrbi. Izračunava se uzimajući promjene cijena za svaki artikl u unaprijed određenoj košarici robe i računajući njihov ponderirani prosjek. Promjene CPI koriste se za procjenu promjena cijena povezanih sa životnim troškovima. CPI je jedan od najčešće korištenih statističkih pokazatelja za utvrđivanje razdoblja inflacije ili deflacije.

Početna javna ponuda dionica privatne tvrtke.

Postotak (od cijelog iznosa neto imovine računa) koji trenutno koristite kako biste pokrili otvorene pozicije. Iskorištenost margine = (Korištena margina/neto imovina računa) ×100. Na primjer, ako je vaša iskoristiva margina iznosi 5000 USD, da biste sigurno trgovali, morate ograničiti korištenje margine za svaku trgovinu na najviše 250 USD.

Prilikom povlačenja sredstava sa računa UpCFDs potreban vam je minimalni iznos za podizanje od 50 USD. Uz to, minimalni iznos za podizanje deviznih transfera iznosi 100 USD.

Alat za izvršavanje naloga omogućuje vam da odredite kako će se izvršavati vaša trgovanja. Budući da se tržišne cijene razlikuju, neki zahtjevi za trgovanjem ne budu odobreni. Stoga nam je neobično drago da smo uveli dodatnu vrstu izvršenja naloga koja osigurava da se vaši nalozi uvijek odobre po najboljoj trenutno dostupnoj cijeni.

j

Jednostavni pomični prosjek (SMA) tehnički je indikator koji izračunava prosjek odabranog raspona cijena, obično zaključnih cijena, prema broju razdoblja u tom rasponu.

k

Novozelandski dolar često se naziva kiwijem zbog nacionalne ptice koja je otisnuta na kovanici od jednog dolara.

U svijetu ulaganja, kada kažemo „korekcija“, mislimo na pad cijene vrijednosnog papira od 10% ili više od njegovog zadnjeg vrhunca. Korekcije se mogu dogoditi na pojedinačnoj imovini, poput pojedinačne dionice ili obveznice, ili na indeksu koji mjeri skupinu imovine.

Okvirna tržišna cijena, koja se obično koristi samo u informativne svrhe.

Investicijska pozicija koja ostvaruje profit kad tržišna cijena pada. Poziciju zovemo kratkom kada trgovac prodaje baznu valutu tog valutnog para.

Digitalna valuta, poput Bitcoina, u kojoj se tehnikama šifriranja regulira stvaranje jedinica valute i ovjeravaju prijenosi sredstava, neovisno o središnjoj banci.

Križni tečajevi ili popularno krosevi su tečajevi jedne valute izražene u drugoj valuti kada nijedna od njih nije službena valuta zemlje u kojoj je kotirana valuta ujedno i zakonsko sredstvo plaćanja. Trgovci valutama često taj izraz koriste kako bi označili tečajeve valuta u kojima američki dolar nije ni osnovna ni valuta kotacije, bez obzira na to u kojoj je državi valuta kotirana.

Cijena za koju će market maker prodati osnovnu valutu

l

Limit nalozi obično se koriste za ulazak na tržište i za ostvarivanje dobiti na unaprijed definiranim razinama. Limit nalozi za kupnju postavljaju se ispod trenutne tržišne cijene i izvršavaju se kad prodajna (ask) cijena dosegne ili probije zadanu razinu cijene. Limit nalozi za prodaju postavljaju se iznad trenutne tržišne cijene i izvršavaju se kada kupovna (bid) cijena prijeđe zadanu razinu cijene.

Loonie je kolokvijalni izraz za kanadski dolar (CAD), službenu valutu Kanade. Loonie se odnosi na kanadski novčić od 1 CAD, a svoj nadimak izvodi iz slike osamljenog gnjurca na stražnjoj strani kovanice

m

Konvergencija divergencije pomičnog prosjeka (MACD) pokazatelj je zamaha koji slijedi trend i pokazuje odnos između dva pomična prosjeka cijene vrijednosnog papira. MACD se izračunava oduzimanjem eksponencijalnog pomičnog prosjeka (EMA) s 26 razdoblja od EMA s 12 razdoblja.

Trgovina na malo prati potražnju potrošača za gotovim proizvodima mjerenjem kupnje trajne i potrošne robe tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Iznos koji u danom trenutku trebate imati kao najmanji koji je dovoljan da pokrijete svoje otvorene pozicije. Da bi vaše otvorene pozicije bile aktivne, osigurajte da vaša neto imovina na računu bude jednaka ili veća margini održavanja. U suprotnom će se pozicija automatski zatvoriti.

Market maker je tvrtka broker/dealer koja preuzima rizik držanja određenog broja dionica određene vrijednosnice kako bi olakšala trgovanje tim vrijednosnim papirima.

Kad vaša neto imovina na računu padne ispod margine održavanja, dobit ćete maržni poziv, ozbiljno i hitno upozorenje kojime vas se poziva da otklonite nedostatak. Da biste izbjegli zatvaranje svojih pozicija (stopped out), morate ili zatvoriti ili smanjiti otvorene pozicije ili poslati dodatna sredstva za pokrivanje svojih pozicija.

n

Nikkei 225 skraćenica je od japanskog Nikkei 225 Stock Average, vodećeg i najviše uvaženog indeksa japanskih dionica. To je cijenom ponderirani indeks sastavljen od najvećih japanskih 225 blue-chip tvrtki kojima se trguje na Tokijskoj burzi.

Izvještaj NFP (NonFarm Payrolls) mjeri broj radnih mjesta dodanih ili izgubljenih u američkom gospodarstvu tijekom posljednjih mjesec dana. Izlazi obično prvog petka u mjesecu, a objavljuje ga američko Ministarstvo rada. Ovo je izvješće važno jer su SAD najveća privreda svijeta, a njihova je valuta (američki dolar) globalna rezervna valuta.

Stanje na vašem računu s pribrojenim dobitcima i gubitcima svih otvorenih pozicija.

Zbroj svih vaših otvorenih pozicija kojima se trenutno trguje na tržištima.

o

Pismeno i potpisano obećanje da će se platiti određena svota novca određenog datuma ili uz ispunjenje određenog uvjeta. Svi dokumentirani ugovori i ugovori o zajmovima su obveznice.

Odstupanje (slippage) se odnosi na sve situacije u kojima tržišni sudionik ostvari trgovanje po cijeni izvršenja koja je drugačija od one koju su sudionici željeli postići. Odstupanje se događa kada se spread (razlika između bid i ask tečaja) promijeni između trenutka kada se zatraži tržišni nalog i trenutka kada burza ili drugi market maker izvrši nalog.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) je skupina koja se sastoji od 14 najvećih svjetskih država izvoznica nafte. OPEC je kartel kojem je cilj upravljati ponudom nafte u nastojanju da time postignu željenu cijenu nafte na svjetskom tržištu, izbjegnu fluktuacije koje bi mogle utjecati na gospodarstva i zemalja proizvođača i država kupca.

Prva valuta u valutnom paru. Predstavlja koliko vrijedi osnovna valuta kada se mjeri s drugom valutom. Na primjer, ako je tečaj EUR/USD (euro/američki dolar) 1,07555, tada jedan euro vrijedi 1,07555.

Aktivno trgovanje s odgovarajućom nerealiziranom dobiti ili moguće eventualnim gubitkom (P&L), čiji efekti nisu poništeni poslom koji je jednakog iznosa ali suprotnog smjera.

Nalog koji će se izvršiti kada tržište prijeđe na određenu cijenu.

Vaša ukupna dobit i gubici na svim otvorenim pozicijama.

p

Opisuje tržište na kojem je malo kupaca, a mnogo prodavača. Medvjeđe tržište nastaje zbog pada cijena, a ponekad je povezano s velikim opsegom trgovine.

Struktura kojom se valutni par i njegove kupovna i prodajna cijena predstavljaju na tržištu stranih valuta (Forex).

Najmanja promjena cijene koja je moguća za određeni tečaj. S obzirom na to da su tečajevi glavnih valutnih parova izraženi na 4 decimalna mjesta (0.0001), najmanja promjena je ona na posljednjem decimalnom mjestu.

Indeks menadžera nabave (PMI) indeks je prevladavajućeg smjera gospodarskih trendova u proizvodnom i uslužnom sektoru. Svrha je PMI-a je donositeljima odluka, analitičarima i investitorima pružiti informacije o trenutnim i budućim uvjetima poslovanja.

Robe – zlato, srebro, nafta itd.
Indeksi – NASDAQ, Dow Jones, DAX 30 itd.
Dionice – Amazon, Facebook, Google itd.
Valute – USD / CAD, EUR / GBP, AUD / USD itd.

Podjela dionica korporativna je akcija u kojoj tvrtka podijeli postojeće dionice u više dionica kako bi povećala likvidnost dionica. Iako se broj izdanih dionica povećava za određeni višekratnik, ukupna vrijednost dionica u opticaju ostaje ista u usporedbi s onom koja je bila prije podjele, jer podjela ne dodaje nikakvu stvarnu vrijednost.

Neto izloženost (%) pokrivena neto imovinom vašeg računa.

Sposobnost držanja investicijske pozicije vrijednosti veće od vašeg kapitala. Kada svoje ulaganje povećavate plugom, dovoljno je uplatiti dio trenutne vrijednosti imovine u koju ulažete.

Pomični prosjek (MA) široko je korišteni pokazatelj u tehničkoj analizi koji pomaže izglađivanju kretanja cijena filtriranjem “buke” koja nastaje slučajnim kratkoročnim kolebanjima cijena.

Ponovna kotacija događa se kada umjesto da ispusti nalog da odstupi (slippage), broker klijentu nudi mogućnost da izvrši trgovinu po različitoj stopi od one koje je zatražio, a u slučajevima kada prvobitno tražene stope više nisu dostupne.

Zbirka ulaganja u vlasništvu neke osobe.

Ulaganje u imovinu. Na primjer, kada trgujete (recimo, KUPITE) USD/JPY, vi tada otvarate (ulazite u) poziciju USD/JPY čim kliknete gumb INVEST.

Prinos označava zaradu stvorenu i ostvarenu ulaganjem tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Pozicija (trgovanje) koja ostaje otvorena do sljedećeg radnog dana.

Ulazak u kratku poziciju u očekivanju da će tržište krenuti prema dolje.

Cijena za koju će market marker kupiti osnovnu valutu

Ukupna novčana vrijednost ili opseg svih transakcija izvršenih u određenom vremenskom razdoblju.

r

Svaka imovina ima vlastito radno vrijeme i/ili dane trgovanja, kao i dane kada tržište ne radi.

Rano trgovanje je razdoblje trgovanje prije razdoblja redovnog trgovanja (radnog vremena tržišta). Mnogi ulagači i trgovci prate razvoj događaja tijekom razdoblja ranog trgovanja kako bi procijenili snagu i smjer tržišta u očekivanju redovnog trgovanja.

Kada se cijena kreće između najviše i najniže, krećući se unutar te dvije granice bez probijanja ni jedne ni druge.

Cijena koja može djelovati kao strop. Suprotno od podrške.

Tehnika koja se koristi u tehničkoj analizi kako bi identificirala određeni najviši i najniži iznos cijene, odnosno razinu na kojoj će cijena instrumenta početi automatsku korekciju. Suprotno od otpora.

Izloženost neizvjesnim promjenama, najčešće korištena s negativnom konotacijom nepovoljnih promjena.

Kad je pozicija na kraju radnog dana još uvijek otvorena, ona se prenosi u sljedeći datum valute i na nju se primjenjuje naknada ili odobrenje za swap, a što ovisi o omjeru kamatnih stopa između dviju valuta koje su sudjelovale u trgovanju. Stope za prijenos/swap izračunavaju se u bodovima i automatski se pretvaraju u osnovnu valutu računa.

RSI je popularni oscilator momenta koji pokazuje imaju li cijene bullish ili bearish sklonost, a često se iscrtava ispod grafikona cijene imovine. Imovina se obično smatra previše kupovanom kada je RSI iznad 70%, a previše prodavanom kada je ispod 30%.

s

S&P 500 ili Standard & Poor’s 500 Index je indeks koji je ponderiran tržišnom kapitalizacijom, a u njega ulazi 500 najvećih američkih tvrtki s kojima se trguje na javnom uređenom tržištu. Ovaj indeks se općenito smatra najboljim mjerilom američkih dionica velike kapitalizacije.

Iznos novca na vašem računu, isključujući dobit i gubitke trenutno otvorenih pozicija

Signal za trgovanje je pokretački signal i nastaje kada se analizom utvrdi da je nastalo stanje u kojem je povoljno kupiti ili prodati neku imovinu.

Nazivaju se nekada i robama. Sirovina je proizvod bazne industrije koji se koristi u trgovini i koji je zamjenjivi s drugom robom iste vrste. Robe su obično podijeljene u četiri osnovne skupine: energija, metali, stoka i poljoprivreda.

Skalpiranje (eng. Scalping) je strategija trgovanja u kojoj trgovci profitiraju na malim promjenama cijene dionica. Pozicije se zatvaraju prije kraja trgovanja na tržištu.

Razlika između bid (ponuđene) cijene, odnosno one po kojoj možete prodati imovinu kojom se trguje i ask, odnosno cijene po kojoj možete kupiti imovinu kojom trgujete.

Središnja banka je financijska institucija kojoj je povjerena privilegirana kontrola nad proizvodnjom i raspodjelom novca i kredita za naciju ili skupinu nacija. Usuvremenim gospodarstvima središnja je banka obično odgovorna za formuliranje monetarne politike i regulaciju banaka članica.

Stohastički oscilator je pokazatelj momenta koji uspoređuje određenu zaključnu cijenu vrijednosnog papira s nizom njegovih cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Ovo je vrsta stop naloga za kupovinu iznad trenutne cijene ili prodaju ispod trenutne cijene. Kada se izvrši stop nalog, on postaje tržišni nalog i ispunjava se što je prije moguće po cijeni koja se može dobiti na tržištu.

Ovo je stop nalog koji će izvršiti i zatvoriti poziciju u slučaju da je potrebno ograničiti gubitke koji se očekuju uslijed nepovoljnog kretanja na tržištu. Kada se izvrši stop nalog, on postaje tržišni nalog i ispunjava se što je prije moguće po cijeni koja se može dobiti na tržištu. Imajte na umu da se ova cijena može razlikovati od cijene koju ste postavili za narudžbu (uzrok tomu je pojava koju možete vidjeti pod Odstupanje, slippage).

Nacionalna stopa nezaposlenosti definirana je kao postotni udio nezaposlenih radnika u ukupnoj radnoj snazi. Općenito se smatra ključnim pokazateljem uspješnosti tržišta rada u zemlji.

Zamjena valute, odnosno swap, istodobna je prodaja i kupnja istog iznosa određene valute po terminskom tečaju.

Izraz „Swissy“ odnosi se na valutni par USD/CHF koji mjeri snagu američkog dolara prema švicarskom franku.

t

Tradicionalan način zapisivanja kratice od „Take Profit“. Odnosi se na limit naloge kojima je namjera prodati iznad razine na kojoj je imovina kupljena ili kupiti ranije prodanu imovinu ispod razine na kojoj je prodana.

Metoda vrednovanja imovine proučavanjem statističkih podataka povezanih s njezinih kretanjima u prošlosti, poput promjena cijena i ostvarenog prometa. Grafikoni i skice, te još neki istraživački alati, koriste se za prepoznavanje bilo kojeg uzorka koji može najaviti buduće aktivnosti.

Tick je mjera minimalnog kretanja cijene određene vrijednosnice prema gore ili dolje. Također se može odnositi na promjenu cijene vrijednosnice između dva uzastopna trgovanja.

Odnosi se na kretanje cijene tijekom određenog vremenskog razdoblja. Ako se tijekom tog vremenskog razdoblja cijene kreću uglavnom u jednom smjeru, to znači da na tržištu postoji sentiment koji čini trend. Prepoznavanje trenda omogućuje trgovcima donošenje odluka utemeljenih na informacijama o vjerojatnosti budućeg smjera kretanja cijene imovine.

Nalog za kupnju ili prodaju po trenutnoj cijeni koja vrijedi na tržištu.

u

Standardna jedinica kod Forex trgovanja.

Upotreba tehnika financijske analize i trgovanja za uspostavu kontrole nad izloženošću različitim vrstama rizika.

Imovina koja se smatra utočištem (eng. safe haven – sigurna luka) je imovina za koju se očekuje da će zadržati ili povećati vrijednost tijekom doba tržišnih previranja.

v

Valute kotacije, poznata i kao „protu valuta“, valuta je kojom se izražava vrijednost osnovne valute u valutnom paru i koristi se za vrednovanje bazne (osnovne) valute.

Broj jedinica proizvoda u ugovoru ili lotu.

Statistika za koju se smatra da predviđa buduće gospodarske aktivnosti.

Volatilnost se često odnosi na količinu nesigurnosti ili rizika u odnosu na značaj promjene vrijednosti vrijednosnog papira. Veća volatilnost znači da se vrijednost vrijednosnog papira potencijalno može raspršiti unutar većeg raspona vrijednosti.

z

Zatvaranje otvorene pozicije.

U ovom trenutku zatvorena i nepostojeća izloženost promjeni vrijednosti neke financijske veličine, poput financijskom ugovoru ili valuti.

Zatvoreni P&L (dobitak i gubitak) odnosi se na dobit ili gubitak ostvaren na završenom trgovanju. To označava poziciju koja je bila pokrenuta, a kasnije i zatvorena. Obuhvaća i sve naknade i provizije povezane s transakcijom.

Započnite svoju karijeru trgovanja s brendom UpCFDs